THI TRỰC TUYẾN

20 câu 4 phút

Trạng thái:

TÌM HIỂU VỀ CUỘC ĐỜI VÀ SỰ NGHIỆP CÁCH MẠNG CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Phạm Thành Công

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Nguyên Huỳnh

Nguyên Huỳnh

HẠNG

2

Số điểm 85%

Mỹ Huỳnh

Mỹ Huỳnh

HẠNG

1

Số điểm 95%

Phượng Võ

Phượng Võ

HẠNG

3

Số điểm 40%

 • 04

  PHAN THANH TUYỀN

  Số điểm: 40%

 • 05

  ĐỖ THỊ MINH NGUYỆT

  Số điểm: 15%

 • 06

  DANG THI HONG PHONG

  Số điểm: 10%

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan