THI TRỰC TUYẾN

20 câu 4 phút

Trạng thái:

TÌM HIỂU VỀ CUỘC ĐỜI VÀ SỰ NGHIỆP CÁCH MẠNG CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

THAM GIA

BAN TỔ CHỨC

Phạm Thành Công

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Thuy Thuy

Thuy Thuy

HẠNG

2

Số điểm 90%

Mỹ Huỳnh

Mỹ Huỳnh

HẠNG

1

Số điểm 95%

Nguyên Huỳnh

Nguyên Huỳnh

HẠNG

3

Số điểm 85%

 • 04

  Dương Chi Sư

  Số điểm: 55%

 • 05

  Phượng Võ

  Số điểm: 40%

 • 06

  PHAN THANH TUYỀN

  Số điểm: 40%

Bình luận

Ảnh đại diện của bạn