thể lệ

thể lệ

17/11/2020

- Thí sinh đăng nhập cuộc thi thông qua tài khoản (facebook, zalo, google). Mỗi tài khoản chỉ được tham gia 1 lần duy nhất.

- Bài thi bao gồm: 20 câu hỏi trắc nghiệm 4 đáp án, trả lời trong thời gian 04 phút.

Thí sinh tham gia thi chọn một (01) đáp án đúng duy nhất. Với mỗi đáp án đúng, thí sinh được ghi nhận 1 điểm.

- Thí sinh đạt giải là thí sinh trả lời đúng 20 câu hỏi trắc nghiệm trong thời gian ngắn nhất.

BAN TỔ CHỨC

Phạm Thành Công

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.