kiểm tra 1 tiết lớp 10

25 câu 45 phút

Trạng thái:

nội dung chương lưu huỳnh

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Thanh Nam

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Ngọc Như

Ngọc Như

HẠNG

2

Số điểm 64%

Xà Dện

Xà Dện

HẠNG

1

Số điểm 64%

Quyên

Quyên

HẠNG

3

Số điểm 64%

 • 04

  Khánh Vy

  Số điểm: 60%

 • 05

  Triệu Băng

  Số điểm: 56%

 • 06

  Hồng Thi

  Số điểm: 56%

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan