ĐỀ 2 ÔN TẬP KÌ 2 LỚP 12

40 câu 60 phút

Trạng thái:

Có thể làm nhiều lần, câu nào không làm được tra sách vở, vẫn ko được hay câu tính toán thì chụp lại chủ nhật sửa

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Hồng Duyên Nông Thị

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Khánh Ly

Khánh Ly

HẠNG

2

Số điểm 85%

Phương

Phương

HẠNG

1

Số điểm 87.50%

Nhi Bích

Nhi Bích

HẠNG

3

Số điểm 82.50%

 • 04

  Hồng Sơn

  Số điểm: 82.50%

 • 05

  Nguyễn Thị Lan

  Số điểm: 82.50%

 • 06

  Danghuutruc

  Số điểm: 75%

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan