ĐỀ 1 ÔN TẬP KÌ 2 LỚP 12

40 câu 60 phút

Trạng thái:

Có thể làm nhiều lần, câu nào không làm được chủ nhật sẽ sửa sau

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Hồng Duyên Nông Thị

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Hồng Sơn

Hồng Sơn

HẠNG

2

Số điểm 85%

Phương

Phương

HẠNG

1

Số điểm 92.50%

Trúc Ly

Trúc Ly

HẠNG

3

Số điểm 85%

 • 04

  Nguyễn Thị Lan

  Số điểm: 85%

 • 05

  Nhi Bích

  Số điểm: 82.50%

 • 06

  Khánh Ly

  Số điểm: 82.50%

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan