ĐỀ 1 ÔN KIỂM TRA 11 LẦN 4

20 câu 35 phút

Trạng thái:

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Hồng Duyên Nông Thị

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Đào Thị Phượng

Đào Thị Phượng

HẠNG

2

Số điểm 95%

Hoàng Oanh

Hoàng Oanh

HẠNG

1

Số điểm 95%

Khánh Quỳnh

Khánh Quỳnh

HẠNG

3

Số điểm 90%

 • 04

  Mị

  Số điểm: 85%

 • 05

  Thành Tuấn

  Số điểm: 85%

 • 06

  Anh Thư

  Số điểm: 80%

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan