CẤU TRÚC AXIT NUCLEIC

10 câu 15 phút

Trạng thái:

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Nguyễn Nhật Duy

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Nguyễn Nhật Duy

Nguyễn Nhật Duy

HẠNG

2

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:39

Nguyễn Nhật Duy

Nguyễn Nhật Duy

HẠNG

1

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:39

Nguyễn Nhật Duy

Nguyễn Nhật Duy

HẠNG

3

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:39

 • 04

  Nguyễn Nhật Duy

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:00:39

 • 05

  Trà Mi

  Số điểm: 90%

  Thời gian làm: 00:03:56

 • 06

  Trà Mi

  Số điểm: 90%

  Thời gian làm: 00:03:56

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan