Bài 4, chương 2: KỸ THUẬT DI TRUYỀN

17 câu 15 phút

Trạng thái:

Good luck to u ?!!

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Thanh Hà

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Thanh Hà

Thanh Hà

HẠNG

2

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:34

Thanh Hà

Thanh Hà

HẠNG

1

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:34

Thanh Hà

Thanh Hà

HẠNG

3

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:34

 • 04

  Thanh Hà

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:00:34

 • 05

  Thanh Hà

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:01:10

 • 06

  Thanh Hà

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:01:10

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan