Thể lệ cuộc thi Bác Hồ- Niềm tin tất thắng

Thể lệ cuộc thi Bác Hồ- Niềm tin tất thắng

47 23/05/2020

Nhấn vào đây để download tài liệu Bạn cần phải đăng nhập để download tài liệu.

THỂ LỆ CUỘC THI

BÁC HỒ- NIỀM TIN TẤT THẮNG

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy phường An Phú Đông, chi ủy trường Tiểu học Phạm Văn Chiêu về Tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020)

- Nhằm tăng cường công tác tuyên truyền tại Công đoàn cơ sở trường Tiểu học Phạm Văn Chiêu.

- Tạo điều kiện cho Công đoàn viên có dịp tìm hiểu, nâng cao hơn nữa kiến thức liên quan đến lịch sử, cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, từ đó nâng cao nhận thức tư tưởng và ý thức học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong công tác dạy học và giáo dục cũng như trong cuộc sống. 

 

2. Yêu cầu

- Cuộc thi phải đảm bảo tính nghiêm túc, khách quan, công bằng, phù hợp với đối tượng tham gia thi.

- Công tác tuyên truyền cho Cuộc thi kịp thời, hiu quả, thu hút sự tham gia và hưởng ứng tích cực của tất cả công đoàn viên tại cơ sở.

 

II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, HÌNH THỨC, THỜI GIAN TỔ CHỨC

1. Đối tượng dự thi

- Tất cả Công đoàn viên của CĐCS trường Tiểu học Phạm Văn Chiêu.

2. Nội dung, hình thức thi

2.1. Nội dung thi

Bao gồm các kiến thức về

- Cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

- Những lời nói, hình ảnh, bài hát về Chủ tịch Hồ Chí Minh.

2.2. Hình thức thi

- Các thí sinh làm bài thi trắc nghiệm trực tuyến tại địa chỉ do Ban tổ chức chuyển vào zalo CĐCS trường Tiểu học Phạm Văn Chiêu.

          - Các thí sinh vào đường link ở trên, chọn “Tham gia ngay, điền thông tin cá nhân -> Ghi họ và tên, ghi tên tổ Công đoàn.Ví dụ: Khối 1, Khối 2, Khối 3, Khối 4, Khối 5, Bộ môn, Văn phòng, sau đó tiến hành vào thi.

          - Cuộc thi (Bắt đầu từ ngày 27/05 - 31/05/2020) gồm 30/130 câu hỏi trắc nghiệm về các nội dung của Cuộc thi.  Mỗi câu trả lời đúng được 1 điểm, trả lời sai hoặc không đưa ra được phương án trả lời được 0 điểm. Sau khi hoàn thành bài thi nhấn kết thúc bài thi.

-         Mỗi thí sinh có 30 phút để hoàn thành bài thi và có thể dự thi 1-2 lần.

          - Kết quả cao nhất của bài thi là căn cứ để trao giải thưởng.

- Điểm số tối đa là 30 điểm (có tính thời gian làm bài), thí sinh có thể dừng cuộc thi bất kỳ lúc nào. Điểm số và thời gian ở thời điểm dừng cuộc chơi là kết quả xếp hạng cuối cùng.

- Tiêu chí xác định kết quả thi được xác định theo thứ tự ưu tiên như sau:

+  Tổng số điểm tối đa là 30 điểm

+ Thời gian làm bài (So sánh thời gian ngắn hơn nếu cùng điểm thi)

+ Thời điểm làm bài: Nếu trường hợp có nhiều thí sinh cùng điểm cùng số thời gian thì BTC sẽ xét thời điểm làm bài (Thí sinh nào làm bài trước thì sẽ được ưu tiên).

*Lưu ý: Hệ thống sẽ tự động sắp xếp vị thứ các thí sinh theo các tiêu chí đánh giá như trên.

* Những quy định chung khi thi trực tuyến

- Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký sử dụng tài khoản của cá nhân.

- Nghiêm cấm việc nhờ người khác thi hộ, hoặc làm tập thể, nếu bị phát hiện sẽ bị hủy kết quả.

- Thí sinh có thể tham gia vào bất kì thời gian nào trong khung giờ mà Ban tổ chức thông báo.

- Trong quá trình thi, Ban tổ chức không chịu trách nhiệm đối với lỗi kết nối do đường truyền mạng hoặc do thiết bị của người tham gia dự thi.

2.3. Thời gian tổ chức

Hệ thống được mở bắt đầu từ 7h00 ngày 27/05/2020 kết thúc lúc 17h00 ngày 31/05/2020.

 

III. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

Căn cứ kết quả thi BTC sẽ trao các giải:

- Giải cá nhân: nhất, nhì, ba và 7 giải khuyến khích

- Giải tập thể: nhất, nhì, ba (Lấy tỉ lệ điểm của thành viên tham gia/tổng số công đoàn viên trong tổ).

Các giải thưởng sẽ nhận được giấy khen và tiền thưởng khi Ban Tổ chức tổng kết Cuộc thi.

 

IV. CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

- Trong quá trình tổ chức Cuộc thi, nếu có những vấn đề phát sinh ngoài quy định của Thể lệ này, Ban tổ chức sẽ quyết định phù hợp với tình hình thực tiễn.

 

                                                                   Ban tổ chức

                                                                            

 

               

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn