Giải phẫu chi trên

10 câu 5 phút

Trạng thái:

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Trong Dat Chau

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Châu Trọng Đạt

Châu Trọng Đạt

HẠNG

2

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:01:08

Châu Trọng Đạt

Châu Trọng Đạt

HẠNG

1

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:01:08

Châu Trọng Đạt

Châu Trọng Đạt

HẠNG

3

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:01:08

 • 04

  Châu Trọng Đạt

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:01:08

 • 05

  Nguyễn phước Kồng

  Số điểm: 70%

  Thời gian làm: 00:02:00

 • 06

  Nguyễn phước Kồng

  Số điểm: 70%

  Thời gian làm: 00:02:00

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan