My Online Test


There are 35 questions for you.

Time allow: 40 minutes

Thời gian làm bài: 40 phút

 1. Bảng vinh danh

  STT Thành viên Thời gian làm bài Thời điểm nộp bài Tỉ lệ chính xác
  1 Giang thái thị cẩm Giang thái thị cẩm 00:01:47 23:09 13/06/2018 60.00%
  2 Giang thái thị cẩm Giang thái thị cẩm 00:40:00 23:54 13/06/2018 0.00%
 2. Lịch sử làm bài

  STT Thời điểm làm bài Tỉ lệ chính xác
  Chưa có kết quả.