TÀI LIỆU PHÒNG CHỐNG MA TÚY CHO ĐVTN

TÀI LIỆU PHÒNG CHỐNG MA TÚY CHO ĐVTN

56 28/04/2020

Câu 1. Ma Túy là chất được chiết xuất từ:

a.      Cây Côca

b.      Cây Cần sa

c.      Cây thuốc phiện

d.      Cả a, b, c đều đúng   .

 

Câu 2. Tội chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy, bị phạt tù từ:

a.      1 năm đến 5 năm

b.      2 năm đến 5 năm  

c.      2 năm đến 7 năm.

      d. 3 năm đến 7 năm             

 

Câu 3. Tỉnh ta hiện nay có một cơ sở chữa bệnh bắt buộc (cai nghiện tập trung). Hãy cho biết cơ sở náy đóng tại địa bàn nào sau đây

a.      Huyện U Minh Thượng

b.      Huyện tân Hiệp

c.      Huyện Hòn đất

d.      Huyện Kiên lương

 

Câu 4. Tội sử dụng trái phép chất ma túy, bị phạt tù từ:

a.      3 tháng đến 2 năm

b.      3 năm đến 3 năm

c.      3 tháng đến 4 năm  

      d.  3 tháng đến 5 năm  

 

Câu 5. Trong các tác hại sau đây, tác hại nào do ma túy gây ra:

a.      Dễ bị sốc dẫn đến chết người

b.      Hạnh phúc gia đình tan rã

c.      Gây gổ lẫn nhau

      d.  Cả a, b đều đúng.

 

Câu 6. Tội cưỡng bức, lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma túy bị phạt tù từ:

a.      1 năm đến 3 năm

b.      2 năm đến 5 năm

c.      2 năm đến 7 năm   .

      d.  3 năm đến 7 năm

 

Câu 7. Học sinh đang học, khi thử nước tiểu khẳng định dương tính và đã vi phạm đến lần thứ 3 thì bị xử lý kỷ luật:

a.      Cho nghỉ học một năm

b.      Buộc thôi học   .

c.      Buộc thôi học, đưa vào trường giáo dưỡng cai nghiện

      d.  Xử lý theo pháp luật

 

Câu 8. Đối với học sinh, sinh viên mới phát hiện sử dụng ma túy lần đầu, khi thử nước tiểu khẳng định dương tính, bị xử lý kỷ luật:

a.      Cho nghỉ  học 01 tháng, giao gia đình quản lý

b.      Cho nghỉ  học 03 tháng, giao gia đình quản lý

c.      Cho nghỉ  học 01 học kỳ, giao gia đình quản lý .

      d.  Cho nghỉ  học 01 năm, giao gia đình quản lý

 

Câu 9. Người trồng cây thuốc phiện hoặc các loại cây khác có chức chất ma túy, bị phạt tù từ:

a.      6 tháng đến 5 năm

b.      6 tháng đến 6 năm  

c.      6 tháng đến 7 năm .

      d.  6 tháng đến 8 năm

 

Câu 10. Những dấu hiệu sau đây, dấu hiệu nào biểu hiện người đang nghiện ma túy:

a.      Thường ngáp vặt   .

b.      Ho khàn

c.      Thích cãi vã người khác

a.      Cả a, b, c đều đúng

 

Câu 11. Theo điều 192 của Bộ luật hình sự, ban hành ngày 04/01/2000 thì tội trồng cây thuốc phiện hoặc các loại cây khác có chất ma tuý, bị xử phạt tù:

a.      Từ 06 tháng đến 05 năm

b.      Từ 06 tháng đến 06 năm

c.      Từ 06 tháng đến 07 năm .

d.      Từ 06 tháng đến 10 năm

 

Câu 12. Theo điều 193 của Bộ luật hình sự, ban hành ngày 04/01/2000 thì tội sản xuất trái phép chất ma tuý, bị xử phạt tù:

a.      Từ 01 năm đến 10 năm

b.      Từ 02 năm đến 15 năm

c.      Từ 02 năm đến chung thân

d.      Từ 02 năm đến tử hình .

 

Câu 13. Theo điều 194 của Bộ luật hình sự, ban hành ngày 04/01/2000 thì tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma tuý, bị xử phạt tù:

a.      Từ 02 năm đến 05 năm

b.      Từ 02 năm đến 07 năm

c.      Từ 02 năm đến chung thân

     d.  Từ 02 năm đến tử hình .

 

Câu 14. Theo điều 198 của Bộ luật hình sự, ban hành ngày 04/01/2000 thì tội chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma tuý, bị xử phạt tù:

a.      Từ cảnh cáo đến 03 năm (cho hưởng án treo)

b.      Từ 02 năm đến 07 năm

c.      Từ 02 năm đến 15 năm .

     d.  Từ 10 năm đến chung thân

 

Câu 15. Theo điều 199 của Bộ luật hình sự, ban hành ngày 04/01/2000 thì tội sử dụng trái phép chất ma tuý, bị xử phạt tù:

a. Từ 03 tháng đến 03 năm

b. Từ 03 tháng đến 05 năm .

c. Từ 03 tháng đến 07 năm

d. Từ 03 tháng đến 10 năm

 

Câu 16. Học sinh, sinh viên đang làm thủ tục nhập học mà vi phạm quy định về sản xuất, vận chuyển, tàng trữ, mua bán, tổ chức sử dụng, lôi kéo, cưỡng bức người khác sử dụng ma tuý. Theo Quyết định số 48/2006/QĐ-BGDĐT ngày 25/10/2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, quy định mức xử phạt:

a.      Thu hồi giấy triệu tập

b.      Thông báo cho gia đình

c.      Thông báo cho cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật

     d.  Cả a, b, c đều đúng.

 

Câu 17. Học sinh, sinh viên đang học mà vi phạm quy định về sản xuất, vận chuyển, tàng trữ, mua bán, tổ chức sử dụng, lôi kéo, cưỡng bức người khác sử dụng ma tuý. Theo Quyết định số 48/2006/QĐ-BGDĐT ngày 25/10/2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, quy định mức xử phạt:

a.      Thông báo cho gia đình

b.      Thông báo cho cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật

c.      Kỷ luật buộc thôi học

            d.   Cả a, b, c đều đúng  .

 

Câu 18. Học sinh, sinh viên đang làm thủ tục nhập học mà nghiện ma tuý. Theo Quyết định số 48/2006/QĐ-BGDĐT ngày 25/10/2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, quy định mức xử phạt:

a.      Thu hồi giấy triệu tập, thông báo cho gia đình

b.      Thông báo cho cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để tổ chức cai nghiện

c.      Không cho học

d.      Cả a, b đều đúng .

 

Câu 19. Học sinh, sinh viên đang học nghiện ma tuý mà không tự giác khai báo. Theo Quyết định số 48/2006/QĐ-BGDĐT ngày 25/10/2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, quy định mức xử phạt:

a.      Kỷ luật cảnh cáo

b.      Kỷ luật đình chỉ học tập 01 năm, trả về cho gia đình để phối hợp tổ chức cai nghiện .

c.      Cho thôi học

d.      Kỷ luật buộc thôi học

 

Câu 20. Học sinh, sinh viên đang học nghiện ma tuý, tự giác khai báo. Theo Quyết định số 48/2006/QĐ-BGDĐT ngày 25/10/2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, quy định mức xử phạt:

a.      Kỷ luật đình chỉ học tập 01 năm, trả về cho gia đình để phối hợp tổ chức cai nghiện

b.      Cho nghỉ học 01 năm, trả về cho gia đình để phối hợp tổ chức cai nghiện .

c.      Cho thôi học

     d.  Kỷ luật buộc thôi học

 

Câu 21: Ma tuý xâm nhâm vào cơ thể con người bằng cách nào :

a.      Qua hệ hô hấp, hệ tuần hoàn

b.      Qua hệ hô hấp, hệ tuần hoàn, hệ tiêu hoá .

c.      Qua hệ hô hấp, hệ tuần hoàn, hệ bài tiết

      d.  Qua hệ hô hấp, hệ tuần hoàn, hệ tiêu hóa và hệ bài tiết

 

Câu 22. Khi lỡ sử dụng chất ma tuý, bạn phải:

a.      Tự bản thân khắc phục

b.      Đến cơ quan tư vấn để được giúp đỡ .

c.      Xa lánh bạn bè, người thân

                  d.  Cả a, b, c đều đúng

 

Câu 23. Làm thế nào để không bị bạn bè rủ rê, lôi kéo vào con đường sử dụng ma túy:

a.      Không quan hệ bạn bè

b.      Không nghe theo sự cám dỗ, mời mọc, thách thức của bạn bè .

c.      Không tập hút thuốc lá

                  d. Không tham gia các tệ nạn xã hội

 

Câu 24: Theo Nghị định số 73/2010 NĐ-CP ngày 12/07/2010 về xử phạt hành vi vi phạm hút, tiêm chích, hít hoặc bằng các hình thức khác để sử dụng trái phép chất ma tuý, quy định mức xử phạt nào sau đây:

a.      Từ 1 triệu đến 2 triệu đồng

b.      Từ 500 ngàn đến 1 triệu đồng

c.      Từ 3 triệu đến 5 triệu đồng

d.      Cả a, b đều đúng

 

Câu 25. Dâu hiệu nào sau đây có thể nhận biết người nghiện ma tuý

a.      Tóc bạc nhanh

b.      Mặt phù môi thâm

c.      Răng vỡ vụn, mắt lờ đờ

d.      Răng đen, môi lở loét

 

Câu 26. Khi say thuốc người nghiện sẽ rơi vào trạng thái nào

a.      Bất tỉnh

b.      Ảo giác

c.      Co giật

d.      Mộng du

 

Câu 27. Thuốc lắc là dạng ma tuý

a.      Ma tuý công nghiệp

b.      Ma tuý tự nhiên

c.      Ma tuý tổng hợp

d.      Ma tuý bán tổng hợp

 

Câu 28. Cơ quan chuyên trách về phòng chống tệ nạn ma tuý gồm nhưng cơ quan nào

a.      Công an nhân dân, bộ đội biên phòng, cảnh sát biển và hải quan

b.      Công an nhân dân, nhà trường, bộ đội biên phòng và gia đình

c.      Công an nhân dân, bộ đội biên phòng, cảnh sát điều tra tội phạm ma tuý

d.      Công an nhân dân, bộ đội biên phòng, cảnh sát giao thông và hải quan

 

Câu 29. Có bao nhiêu hình thức cai nghiện ma tuý

a.      2 hình thức

b.      3 hình thức

c.      4 hình thức

d.      5 hình thức

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn