KIỂM TRA GIỮA KỲ - HỌC PHẦN: TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC (2020)

45 câu 40 phút

Trạng thái:

HỌC PHẦN: TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC

- Học kỳ: II; Năm học: 2019 - 2020

- Số tuần học: 10

- Hình thức học: Đào tạo từ xa

- Hình thức kiểm tra: Kiểm tra trực tuyến

- Thời gian gian kiểm tra: 40 phút

- Số lượng câu hỏi: 45

- Hình thức câu hỏi: Trắc nghiệm nhiều lựa chọn

- Phạm vi nội dung kiểm tra: Chương 1


THAM GIA

GIÁO VIÊN

Hoàng Trương

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Hoàng Quyên

Hoàng Quyên

HẠNG

2

Số điểm 77.78%

Po Nguyen

Po Nguyen

HẠNG

1

Số điểm 82.22%

P Khánh

P Khánh

HẠNG

3

Số điểm 73.33%

 • 04

  Thanh Tuyền

  Số điểm: 73.33%

 • 05

  ミminͥhkͣhͫa Tech彡

  Số điểm: 66.67%

 • 06

  Võ Anh Hào

  Số điểm: 64.44%

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan