thông báo

thông báo

80 26/04/2020

Nội dung thông báo của ban tổ chức sẽ gồm thông điệp của ban tổ chức đối với cuộc thi tuần, kết quả cuộc thi tuần đối với cuộc thi tháng 


Kết quả cuộc thi tuần 1

I. Lưu Thu Hương (19DKSJA1) II. Nguyễn Kim Dung (17DKTJA1) III. Vũ Thị Ngọc Tuyền (19DMAJA1)

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

GIÁO VIÊN

Vũ Phúc Đạt

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.