Thể lệ cuộc thi

Thể lệ cuộc thi

112 26/04/2020

a)Vòng thi Tuần

-Sau khi đăng nhập thí sinh sẽ có một lần trả lời duy nhất, mỗi thí sinh sẽ trả lời 20 câu hỏi bao gồm: 15 câu trắc nghiệm (60đ), 2 câu hình ảnh(10đ), 2 câu âm thanh(10đ) và 1 câu bằng Video(20đ) trong thời gian là 30 phút. Thời gian được tính từ khi thí sinh bắt đầu bài thi cho đến khi kết thúc bài thi. Mỗi câu trả lời đúng sẽ được số điểm tương ứng và điểm số tối đa của bài thi là 100 điểm.

-Bắt đầu mỗi tuần thi, hệ thống của Website hoặc ứng dụng của Cuộc thi sẽ mở từ 9h00 ngày Thứ Năm và kết thúc vào lúc 21h00 ngày thứ Sáu hàng tuần. Mỗi tuần thí sinh không được tham gia thi quá 2 lần và có thể tham gia thi bất cứ thời gian nào trong khung giờ này.

-Cách chọn thí sinh thắng cuộc: BTC sẽ chọn ra Top 3  bạn có kết quả nhanh nhất.

b) Vòng thi Tháng

-Tổng hợp các thí sinh nằm trong Top 10 của 4 tuần vừa rồi sẽ tham gia thi Tháng

-Sau khi đăng nhập mỗi thí sinh sẽ trả lời 20 câu hỏi bao gồm: 10 câu trắc nghiệm (50đ), 3 câu hình ảnh(15đ), 3 câu âm thanh(15đ) và 2 câu bằng Video(20đ) trong thời gian là 45 phút. Thời gian được tính từ khi thí sinh bắt đầu bài thi cho đến khi kết thúc bài thi. Mỗi câu trả lời đúng sẽ được số điểm tương ứng và điểm số tối đa của bài thi là 100 điểm.

-Vòng thi Tháng, hệ thống của Website hoặc ứng dụng của Cuộc thi sẽ mở vào khung giờ nhất định và chỉ có thời gian từ 20h00 đến 20h50

-Cách chọn thí sinh thắng cuộc: BTC sẽ chọn ra bạn có kết quả nhanh nhất và đúng nhất trở thành người Nhất Tháng cũng là vô Địch của tháng đó.

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

GIÁO VIÊN

Vũ Phúc Đạt

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.