Reading

reading... full HD 16+ ko che

Thời gian làm bài: 2 phút

 1. Điểm cao

  STT Thành viên Thời điểm làm bài Tỉ lệ chính xác
  1 Hoàng Diệu Hoàng Diệu 19:31 04/06/2018 100.00%
  2 Trung Trần Trung Trần 09:55 13/06/2018 100.00%
  3 Trung Trần Trung Trần 09:56 13/06/2018 100.00%
  4 chodien chodien 19:06 14/06/2018 100.00%
  5 Trung Trần Trung Trần 19:10 14/06/2018 100.00%
  6 Phạm Viễn Phạm Viễn 07:10 05/06/2018 100.00%
  7 Ngọc Hân Ngọc Hân 07:25 15/06/2018 100.00%
  8 Ngọc Hân Ngọc Hân 07:27 15/06/2018 100.00%
  9 Cris Thương Cris Thương 09:06 15/06/2018 100.00%
  10 chodien chodien 10:28 15/06/2018 100.00%
 2. Lịch sử làm bài

  STT Thời điểm làm bài Tỉ lệ chính xác
  Chưa có kết quả.