TTV - YOGA CHO CỘNG ĐỒNG

20 câu 15 phút

Trạng thái:

Kiểm tra kiến thức sản phẩm Yoga dành cho nội bộ nhân viên TTV

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Tô Quảng Mai

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Nguyễn Đình Khương

Nguyễn Đình Khương

HẠNG

2

Số điểm 80%

Thời gian làm 00:07:02

Tô Quảng Mai

Tô Quảng Mai

HẠNG

1

Số điểm 95%

Thời gian làm 00:05:15

Nguyễn Đình Khương

Nguyễn Đình Khương

HẠNG

3

Số điểm 70%

Thời gian làm 00:08:55

 • 04

  Nguyễn Kim Tuyền

  Số điểm: 65%

  Thời gian làm: 00:09:06

 • 05

  Nguyễn Kim Tuyền

  Số điểm: 60%

  Thời gian làm: 00:12:13

 • 06

  Trần Ngọc Sơn

  Số điểm: 45%

  Thời gian làm: 00:09:52

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan