TTV - HATHA 200HR

20 câu 15 phút

Trạng thái:

Kiến thức về sản phẩm các khóa đào tạo HLV Yoga

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Tô Quảng Mai

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Tô Quảng Mai

Tô Quảng Mai

HẠNG

2

Số điểm 90%

Ngọc Ánh

Ngọc Ánh

HẠNG

1

Số điểm 95%

Ngọc Ánh

Ngọc Ánh

HẠNG

3

Số điểm 85%

  • 04

    Tô Quảng Mai

    Số điểm: 85%

  • 05

    Tô Quảng Mai

    Số điểm: 10%

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn