TRẮC NGHIỆM VỀ GIỚI THIỆU BẢN THÂN

10 câu 3 phút

Trạng thái:

 Các câu tự giới thiệu về bản thân đơn giản và cơ bản nhất dành cho người mới bắt đầu!

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Tô Quảng Mai

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Tô Quảng Mai

Tô Quảng Mai

HẠNG

2

Số điểm 100%

Tô Quảng Mai

Tô Quảng Mai

HẠNG

1

Số điểm 100%

Tô Quảng Mai

Tô Quảng Mai

HẠNG

3

Số điểm 100%

 • 04

  Tô Quảng Mai

  Số điểm: 100%

 • 05

  thinh huynh

  Số điểm: 90%

 • 06

  thinh huynh

  Số điểm: 90%

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan