1. TRẮC NGHIỆM VỀ GIỚI THIỆU BẢN THÂN


   Các câu tự giới thiệu về bản thân đơn giản và cơ bản nhất dành cho người mới bắt đầu!

  Thời gian làm bài: 3 phút

 2. Bảng vinh danh

  STT Thành viên Thời điểm nộp bài Tỉ lệ chính xác
  1 Tô Quảng Mai Tô Quảng Mai 17:51 01/04/2018 100.00%
  2 thinh huynh thinh huynh 19:11 01/04/2018 90.00%
  3 Thư Trần Thư Trần 19:36 29/08/2018 50.00%
  4 thinh huynh thinh huynh 19:07 01/04/2018 40.00%
  5 Duc Anh Tran Duc Anh Tran 15:27 30/05/2018 40.00%
  6 Mr. Luu Mr. Luu 11:48 18/04/2018 30.00%
  7 Mang Nảm Mang Nảm 01:31 14/05/2018 30.00%
  8 anh nguyễn anh nguyễn 23:38 28/04/2018 10.00%
  9 Viết Tân Viết Tân 20:40 28/11/2018 0.00%
 3. Lịch sử làm bài

  STT Thời điểm làm bài Tỉ lệ chính xác
  Chưa có kết quả.