TRẮC NGHIỆM VỀ GIỚI THIỆU BẢN THÂN

 Các câu tự giới thiệu về bản thân đơn giản và cơ bản nhất dành cho người mới bắt đầu!

Thời gian làm bài: 3 phút

 1. Điểm cao

  STT Thành viên Thời điểm làm bài Tỉ lệ chính xác
  1 Tô Quảng Mai Tô Quảng Mai 17:51 01/04/2018 100.00%
  2 thinh huynh thinh huynh 19:11 01/04/2018 90.00%
  3 thinh huynh thinh huynh 19:07 01/04/2018 40.00%
  4 Duc Anh Tran Duc Anh Tran 15:27 30/05/2018 40.00%
  5 Mang Nảm Mang Nảm 01:31 14/05/2018 30.00%
  6 Mr. Luu Mr. Luu 11:48 18/04/2018 30.00%
  7 anh nguyễn anh nguyễn 23:38 28/04/2018 10.00%
 2. Lịch sử làm bài

  STT Thời điểm làm bài Tỉ lệ chính xác
  Chưa có kết quả.