TRẮC NGHIỆM HÌNH ẢNH 01

20 câu 2 phút

Trạng thái:

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Tô Quảng Mai

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Tô Quảng Mai

Tô Quảng Mai

HẠNG

2

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:01:17

Tô Quảng Mai

Tô Quảng Mai

HẠNG

1

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:01:17

Tô Quảng Mai

Tô Quảng Mai

HẠNG

3

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:01:17

 • 04

  Tô Quảng Mai

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:01:17

 • 05

  Mùi

  Số điểm: 95%

  Thời gian làm: 00:01:52

 • 06

  Mùi

  Số điểm: 95%

  Thời gian làm: 00:01:52

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan