TRẮC NGHIỆM HÌNH ẢNH 01

20 câu 2 phút

Trạng thái:

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Tô Quảng Mai

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Anh Hong

Anh Hong

HẠNG

2

Số điểm 95%

Thời gian làm 112

Tô Quảng Mai

Tô Quảng Mai

HẠNG

1

Số điểm 100%

Thời gian làm 77

Tô Quảng Mai

Tô Quảng Mai

HẠNG

3

Số điểm 90%

Thời gian làm 87

  • 04

    huỳnh phước hậu

    Số điểm: 25%

    Thời gian làm: 51 phút

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan