KIỂM TRA TRÌNH ĐỘ TIẾNG TRUNG SƠ CẤP


Bài kiểm tra này 1 phần sẽ giúp các bạn kiểm tra, đánh giá được trình độ tiếng Trung của bản thân như thế nào, để có hướng học tập hiệu quả nhất bù đắp vào phần kiến thức bị thiếu hoặc chưa nắm rõ.

Thời gian làm bài: 3 phút

 1. Bảng vinh danh

  STT Thành viên Thời gian làm bài Thời điểm nộp bài Tỉ lệ chính xác
  1 Tô Quảng Mai Tô Quảng Mai 00:00:32 20:52 31/03/2018 100.00%
  2 Tô Quảng Mai Tô Quảng Mai 00:00:32 20:51 31/03/2018 90.00%
  3 thinh huynh thinh huynh 00:00:38 19:15 01/04/2018 80.00%
  4 Thụy Blue Thụy Blue 00:00:43 21:53 02/04/2018 60.00%
  5 Thụy Blue Thụy Blue 00:00:49 22:05 02/04/2018 60.00%
  6 Thụy Blue Thụy Blue 00:00:55 21:46 02/04/2018 40.00%
  7 Thụy Blue Thụy Blue 00:00:06 09:27 01/04/2018 30.00%
  8 thinh huynh thinh huynh 00:00:01 07:11 01/04/2018 20.00%
  9 Thụy Blue Thụy Blue 00:00:37 21:43 02/04/2018 20.00%
  10 Duc Anh Tran Duc Anh Tran 00:01:17 15:18 30/05/2018 20.00%
 2. Lịch sử làm bài

  STT Thời điểm làm bài Tỉ lệ chính xác
  Chưa có kết quả.