KIỂM TRA TRÌNH ĐỘ TIẾNG TRUNG SƠ CẤP

10 câu 3 phút

Trạng thái:

Bài kiểm tra này 1 phần sẽ giúp các bạn kiểm tra, đánh giá được trình độ tiếng Trung của bản thân như thế nào, để có hướng học tập hiệu quả nhất bù đắp vào phần kiến thức bị thiếu hoặc chưa nắm rõ.

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Tô Quảng Mai

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Tô Quảng Mai

Tô Quảng Mai

HẠNG

2

Số điểm 90%

Thời gian làm 32

Tô Quảng Mai

Tô Quảng Mai

HẠNG

1

Số điểm 100%

Thời gian làm 32

thinh huynh

thinh huynh

HẠNG

3

Số điểm 80%

Thời gian làm 38

 • 04

  Thụy Blue

  Số điểm: 60%

  Thời gian làm: 43 phút

 • 05

  Thụy Blue

  Số điểm: 60%

  Thời gian làm: 49 phút

 • 06

  Thụy Blue

  Số điểm: 40%

  Thời gian làm: 55 phút

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan