KIỂM TRA TRÌNH ĐỘ TIẾNG TRUNG SƠ CẤP

10 câu 3 phút

Trạng thái:

Bài kiểm tra này 1 phần sẽ giúp các bạn kiểm tra, đánh giá được trình độ tiếng Trung của bản thân như thế nào, để có hướng học tập hiệu quả nhất bù đắp vào phần kiến thức bị thiếu hoặc chưa nắm rõ.

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Tô Quảng Mai

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Tô Quảng Mai

Tô Quảng Mai

HẠNG

2

Số điểm 100%

Tuyết Hoa Nguyễn

Tuyết Hoa Nguyễn

HẠNG

1

Số điểm 100%

Tô Quảng Mai

Tô Quảng Mai

HẠNG

3

Số điểm 100%

 • 04

  Tô Quảng Mai

  Số điểm: 100%

 • 05

  Tô Quảng Mai

  Số điểm: 100%

 • 06

  Tuyết Hoa Nguyễn

  Số điểm: 90%

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan