KIỂM TRA KIẾN THỨC P2

Bài kiểm tra trình độ Phần 2 gồm có 14 câu và được sắp xếp theo mức độ khó dần với nhiều dạng câu hỏi như: Chọn câu trả lời đúng, sắp xếp thành câu hoàn chỉnh, nối từ,….


Thời gian làm bài: 3 phút

 1. Điểm cao

  STT Thành viên Thời điểm làm bài Tỉ lệ chính xác
  1 Tô Quảng Mai Tô Quảng Mai 14:26 06/05/2018 100.00%
  2 Tô Quảng Mai Tô Quảng Mai 14:16 06/05/2018 92.86%
  3 THINH THINH 20:00 06/05/2018 7.14%
  4 THINH THINH 19:59 06/05/2018 0.00%
  5 THINH THINH 20:02 06/05/2018 0.00%
 2. Lịch sử làm bài

  STT Thời điểm làm bài Tỉ lệ chính xác
  Chưa có kết quả.