KIỂM TRA KIẾN THỨC P2

14 câu 2 phút

Trạng thái:

Bài kiểm tra trình độ Phần 2 gồm có 14 câu và được sắp xếp theo mức độ khó dần với nhiều dạng câu hỏi như: Chọn câu trả lời đúng, sắp xếp thành câu hoàn chỉnh, nối từ,….


THAM GIA

GIÁO VIÊN

Tô Quảng Mai

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Tô Quảng Mai

Tô Quảng Mai

HẠNG

2

Số điểm 92.86%

Thời gian làm 165

Tô Quảng Mai

Tô Quảng Mai

HẠNG

1

Số điểm 100%

Thời gian làm 86

Anh Hong

Anh Hong

HẠNG

3

Số điểm 35.71%

Thời gian làm 25

 • 04

  thinh

  Số điểm: 7.14%

  Thời gian làm: 10 phút

 • 05

  thinh

  Số điểm: 0%

  Thời gian làm: 10 phút

 • 06

  thinh

  Số điểm: 0%

  Thời gian làm: 69 phút

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan