KIỂM TRA KIẾN THỨC P2


Bài kiểm tra trình độ Phần 2 gồm có 14 câu và được sắp xếp theo mức độ khó dần với nhiều dạng câu hỏi như: Chọn câu trả lời đúng, sắp xếp thành câu hoàn chỉnh, nối từ,….


Thời gian làm bài: 2 phút

 1. Bảng vinh danh

  STT Thành viên Thời gian làm bài Thời điểm nộp bài Tỉ lệ chính xác
  1 Tô Quảng Mai Tô Quảng Mai 00:01:26 14:26 06/05/2018 100.00%
  2 Tô Quảng Mai Tô Quảng Mai 00:02:45 14:16 06/05/2018 92.86%
  3 Anh Hong Anh Hong 00:00:25 21:35 09/09/2018 35.71%
  4 thinh thinh 00:00:10 20:00 06/05/2018 7.14%
  5 thinh thinh 00:00:10 19:59 06/05/2018 0.00%
  6 thinh thinh 00:01:09 20:02 06/05/2018 0.00%
 2. Lịch sử làm bài

  STT Thời điểm làm bài Tỉ lệ chính xác
  Chưa có kết quả.