KIỂM TRA KIẾN THỨC NGỮ PHÁP CƠ BẢN P1

Hãy cùng nhau làm bài test này 1 chút để xem bạn nắm cấu trúc ngữ pháp tới đâu rồi nhé!!

Thời gian làm bài: 3 phút