KIỂM TRA KIẾN THỨC NGỮ PHÁP CƠ BẢN P1


Hãy cùng nhau làm bài test này 1 chút để xem bạn nắm cấu trúc ngữ pháp tới đâu rồi nhé!!

Thời gian làm bài: 2 phút

 1. Bảng vinh danh

  STT Thành viên Thời gian làm bài Thời điểm nộp bài Tỉ lệ chính xác
  1 Tô Quảng Mai Tô Quảng Mai 00:00:41 11:52 25/04/2018 100.00%
  2 Anh Hong Anh Hong 00:01:19 21:33 09/09/2018 100.00%
  3 Thinh Huynh Thinh Huynh 00:02:00 21:02 03/05/2018 10.00%
 2. Lịch sử làm bài

  STT Thời điểm làm bài Tỉ lệ chính xác
  Chưa có kết quả.