KIỂM TRA KIẾN THỨC NGỮ PHÁP CƠ BẢN P1

10 câu 2 phút

Trạng thái:

Hãy cùng nhau làm bài test này 1 chút để xem bạn nắm cấu trúc ngữ pháp tới đâu rồi nhé!!

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Tô Quảng Mai

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Anh Hong

Anh Hong

HẠNG

2

Số điểm 100%

Thời gian làm 79

Tô Quảng Mai

Tô Quảng Mai

HẠNG

1

Số điểm 100%

Thời gian làm 41

Huỳnh Quang Thịnh

Huỳnh Quang Thịnh

HẠNG

3

Số điểm 10%

Thời gian làm 120

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan