1. KIỂM TRA KIẾN THỨC NGỮ PHÁP CƠ BẢN P1


  Hãy cùng nhau làm bài test này 1 chút để xem bạn nắm cấu trúc ngữ pháp tới đâu rồi nhé!!

  Thời gian làm bài: 2 phút

 2. Bảng vinh danh

  STT Thành viên Thời điểm nộp bài Tỉ lệ chính xác
  1 Tô Quảng Mai Tô Quảng Mai 11:52 25/04/2018 100.00%
  2 Anh Hong Anh Hong 21:33 09/09/2018 100.00%
  3 Huỳnh Quang Thịnh Huỳnh Quang Thịnh 21:02 03/05/2018 10.00%
 3. Lịch sử làm bài

  STT Thời điểm làm bài Tỉ lệ chính xác
  Chưa có kết quả.