PHÂN BIỆT 又(Yòu)-再(Zài) VÀ 后来 (Hòulái )- 然后 (Ránhòu )- 以后 (Yǐhòu)

PHÂN BIỆT 又(Yòu)-再(Zài) VÀ 后来 (Hòulái )- 然后 (Ránhòu )- 以后 (Yǐhòu)

386 24/06/2018

Nhấn vào đây để download tài liệu Bạn cần phải đăng nhập để download tài liệu.
CÁCH PHÂN BIỆT (Yòu) - (Zài) VÀ 后来 (Hòulái ) - 然后 (Ránhòu )  - 以后 (Yǐhòu)

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn