HATO - KIỂM TRA TỪ VỰNG - BÀI 1

25 câu 5 phút

Trạng thái:

Chúc các con làm bài đạt kết quả cao nhé! ^_^

_HATO_

THAM GIA

GIÁO VIÊN

HATO CLUB

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Ngô Thùy Linh

Ngô Thùy Linh

HẠNG

2

Số điểm 48%

Thời gian làm 00:01:55

Ngô Thùy Linh

Ngô Thùy Linh

HẠNG

1

Số điểm 48%

Thời gian làm 00:01:55

Ngô Thùy Linh

Ngô Thùy Linh

HẠNG

3

Số điểm 48%

Thời gian làm 00:01:55

  • 04

    Ngô Thùy Linh

    Số điểm: 48%

    Thời gian làm: 00:01:55

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan