Môn Biến Hình Y1 L1: Đại Cương phép thuật Biến Hình

10 câu Không giới hạn

Trạng thái:

Bài 1 năm 1 môn biến hình giới thiệu tổng quát về phép thuật biến hình và công thức biến hình mang tính lý thuyết. Các trò hãy làm bài tập lượng giá dưới đây.

Chú ý: có thể có nhiều đáp án đúng cho một câu hỏi. Các trò cần tích tất cả các đáp án đúng thì câu đó mới được tính điểm

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Prof R.V. Ledger

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Phùng Minh Ngọc

Phùng Minh Ngọc

HẠNG

2

Số điểm 90%

Phan Hoài Thương

Phan Hoài Thương

HẠNG

1

Số điểm 90%

Nhi Nguyễn

Nhi Nguyễn

HẠNG

3

Số điểm 80%

 • 04

  Đào Hiền

  Số điểm: 70%

 • 05

  Nguyễn Hoàng Gia Hân

  Số điểm: 70%

 • 06

  Nguyễn Hoàng Gia Hân

  Số điểm: 60%

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan