ĐIỀU KIỆN GHI NHẬN ĐIỂM RÈN LUYỆN

ĐIỀU KIỆN GHI NHẬN ĐIỂM RÈN LUYỆN

74 17/08/2020

CUỘC THI TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN CHÀO MỪNG 75 NĂM NGÀY QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/09/1945 – 02/09/2020)

----------------------------------------

Điều 4: Điều kiện ghi nhận kết quả

- Để được cộng điểm rèn luyện, thí sinh phải đảm bảo những nội dung sau đây :

+ Kết quả bài thi phải từ 11/20 câu đúng trở lên thì mới được BTC ghi nhận kết quả.

+ Minh chứng tham gia hợp lệ khi có đủ: ảnh chụp màn hình đã like Fanpage Chi hội 18dbh03 (lần 1); ảnh chụp màn hình Share bài viết (lần 2) tại địa chỉ: https://www.facebook.com/chihoi18dbh03.qtkd.ufm/posts/185875012927520/ vào đường link: https://bit.ly/xacnhan_thamgia 

+ Thời hạn cập nhật minh chứng: từ ngày 31/08/2020 đến hết ngày 04/10/2020. Mọi thắc mắc về sau sẽ không được giải quyết.

- Sinh viên chỉ cần hoàn thành cuộc thi, cập nhật thành công minh chứng 01 lần (đảm bảo các nội dung trên) thì sẽ được cộng điểm rèn luyện.


Ban Tổ chức cuộc thi 

   CHI HỘI 18DBH03

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

GIÁO VIÊN

CHI HỘI 18DBH03

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.