Bài kiểm tra giữa kỳ môn Truyền khối tiết 4,5

20 câu 45 phút

Trạng thái:

Dành cho các lớp học phần 010100083602

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Vi Nhã Trân

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Cẩm Đoan

Cẩm Đoan

HẠNG

2

Số điểm 90%

1800451 Nguyễn Ngọc Hân

1800451 Nguyễn Ngọc Hân

HẠNG

1

Số điểm 90%

1800492-Tăng Như Ý

1800492-Tăng Như Ý

HẠNG

3

Số điểm 85%

 • 04

  1800170 Hồ Thị Thúy Nhi

  Số điểm: 80%

 • 05

  Kim My

  Số điểm: 80%

 • 06

  Tuyết Nhi

  Số điểm: 80%

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan