Thể lệ cuộc thi

Thể lệ cuộc thi

250 13/09/2020

NỘI DUNG CUỘC THI:

        Nhằm cung cấp cho sinh viên kiến thức về địa lý, tài nguyên biển, đảo; những nét chính về lịch sử chủ quyền biển đảo của Việt Nam; giúp sinh viên nhận thức được tầm quan trọng của biển đảo đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của đất nước; ý thức được trách nhiệm bảo vệ, phát huy tiềm năng biển, đảo – chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa,….


THỂ LỆ CUỘC THI:


BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

GIÁO VIÊN

Đoàn CCTĐT Đặc biệt

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.