THỂ LỆ DỰ THI: TÌM HIỂU KIẾN THỨC VỀ PHÒNG CHỐNG HIV/AIDS

THỂ LỆ DỰ THI: TÌM HIỂU KIẾN THỨC VỀ PHÒNG CHỐNG HIV/AIDS

07/12/2020

- Đối tượng tham gia: Tất cả học sinh khối 10, 11

- Thời gian: Lúc 07g30 ngày 05/01 – đến 17g00 ngày 08/01/2021

- Nội dung thi: Kiến thức về ma tuý, HIV/AIDS và phòng chống ma tuý, HIV/AIDS

- Hình thức thi: Thi bằng hình thức online, thông qua trang web My Aloha

- Cách thức tham gia: Các em học sinh sử dụng đường link do ban tổ chức cung cấp để đăng nhập và thực hiện

BAN TỔ CHỨC

Nguyen Thanh

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.