NỘI DUNG: TÌM HIỂU KIẾN THỨC VỀ PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS

NỘI DUNG: TÌM HIỂU KIẾN THỨC VỀ PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS

08/12/2020

- Những nội dung về Bộ luật hình sự năm 2015 nói về việc ma túy, HIV/AIDS

- Những dấu hiệu nhận biết và tác hại của ma túy, HIV/AIDS

- Các hình thức kỷ luật đối với học sinh, sinh viên khi sử dụng ma túy, HIV/AIDS

- Trách nhiệm của người thân và người bị nhiễm HIV/AIDS

....

BAN TỔ CHỨC

Nguyen Thanh

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.