Kiểm tra chương 1

4 câu 3 phút

Trạng thái:

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Thien Phuc

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Thien Phuc

Thien Phuc

HẠNG

2

Số điểm 75%

Ngọc Đảo

Ngọc Đảo

HẠNG

1

Số điểm 75%

Hứa

Hứa

HẠNG

3

Số điểm 75%

 • 04

  Ngọc Đảo

  Số điểm: 50%

 • 05

  Thiên Phúc

  Số điểm: 50%

 • 06

  Thien Phuc

  Số điểm: 0%

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan