ĐỀ THI SSMCĐ - HK 01

Thời gian làm bài: 15 phút

 1. Điểm cao

  STT Thành viên Thời điểm làm bài Tỉ lệ chính xác
  1 Quý Kyo Quý Kyo 10:35 17/05/2018 100.00%
  2 linhvuhoang linhvuhoang 16:40 15/05/2018 100.00%
  3 Hoàng Capuchino Hoàng Capuchino 16:45 15/05/2018 100.00%
  4 linhvuhoang linhvuhoang 16:49 15/05/2018 100.00%
  5 Hoàng lương Hoàng lương 16:50 15/05/2018 100.00%
  6 linhvuhoang linhvuhoang 16:53 15/05/2018 100.00%
  7 linhvuhoang linhvuhoang 17:41 15/05/2018 100.00%
  8 linhvuhoang linhvuhoang 17:52 15/05/2018 100.00%
  9 linhvuhoang linhvuhoang 20:51 15/05/2018 100.00%
  10 linhvuhoang linhvuhoang 20:51 15/05/2018 100.00%
 2. Lịch sử làm bài

  STT Thời điểm làm bài Tỉ lệ chính xác
  Chưa có kết quả.