TRẮC NGHIỆM QUẢN TRỊ NGOẠI THƯƠNG

24 câu 20 phút

Trạng thái:

ÔN THI QUẢN TRỊ NGOẠI THƯƠNG

THAM GIA

GIÁO VIÊN

dieule

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

dieule

dieule

HẠNG

2

Số điểm 91.67%

dieule

dieule

HẠNG

1

Số điểm 91.67%

dieule

dieule

HẠNG

3

Số điểm 91.67%

 • 04

  dieule

  Số điểm: 91.67%

 • 05

  dieule

  Số điểm: 91.67%

 • 06

  dieule

  Số điểm: 91.67%

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan