Trắc nghiệm vòng loại

5 câu 5 phút

Trạng thái:

tên thí sinh


THAM GIA

GIÁO VIÊN

Nguyễn Công Minh

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Nguyễn Công Minh

Nguyễn Công Minh

HẠNG

2

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:11

Nguyễn Công Minh

Nguyễn Công Minh

HẠNG

1

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:11

Nguyễn Công Minh

Nguyễn Công Minh

HẠNG

3

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:11

 • 04

  Nguyễn Công Minh

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:00:11

 • 05

  Nguyễn Ngọc

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:00:31

 • 06

  Nguyễn Ngọc

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:00:31

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan