KIỂM TRA 15 PHÚT 11

20 câu 20 phút

Trạng thái:

2O CÂU TRẮC NGHIỆM BÀI 9 VÀ 11

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Mi Nguyễn

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Cách Cách

Cách Cách

HẠNG

2

Số điểm 80%

Tuyết Thư

Tuyết Thư

HẠNG

1

Số điểm 85%

Lê Thị Thùy Trang

Lê Thị Thùy Trang

HẠNG

3

Số điểm 80%

 • 04

  Trần Thảo Vy

  Số điểm: 80%

 • 05

  Đức Tố

  Số điểm: 80%

 • 06

  Bảo My

  Số điểm: 75%

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan