Kỉ Niệm Ngày Hội Học Sinh Sinh Viên Việt Nam Ngày 09/01/19

15 câu Không giới hạn

Trạng thái:

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Huỳnh Tuấn Phát

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Huỳnh Tuấn Phát

Huỳnh Tuấn Phát

HẠNG

2

Số điểm 66.67%

Huỳnh Minh Vương

Huỳnh Minh Vương

HẠNG

1

Số điểm 80%

Vee Nguyen

Vee Nguyen

HẠNG

3

Số điểm 53.33%

 • 04

  nguyen thanh tan

  Số điểm: 53.33%

 • 05

  Khang Tran Duy

  Số điểm: 33.33%

 • 06

  Bao Vu Huy

  Số điểm: 20%

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan