Tìm hiểu về hệ mặt trời và các hành tinh 1

15 câu 10 phút

Trạng thái:

Chọn đáp án đúng

Xung quang ta có nhiều thứ chưa biết cần khám phá. Vì vậy hãy vào xem và trả lời những câu hỏi của chúng mình MỖI NGÀY để không bỏ lỡ những điều thú vị nhất.

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Nguyen Van Thao

Nguyen Van Thao

HẠNG

2

Số điểm 80%

Thời gian làm 00:01:00

Nguyen Van Thao

Nguyen Van Thao

HẠNG

1

Số điểm 80%

Thời gian làm 00:01:00

Nguyen Van Thao

Nguyen Van Thao

HẠNG

3

Số điểm 80%

Thời gian làm 00:01:00

 • 04

  Nguyen Van Thao

  Số điểm: 80%

  Thời gian làm: 00:01:00

 • 05

  Nguyen Van Thao

  Số điểm: 80%

  Thời gian làm: 00:01:15

 • 06

  Nguyen Van Thao

  Số điểm: 80%

  Thời gian làm: 00:01:15

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan