Bài Trắc nghiệm TCXD


Dành riêng cho Ban TCXD KHTN :D

Thời gian làm bài: 15 phút

 1. Bảng vinh danh

  STT Thành viên Thời gian làm bài Thời điểm nộp bài Tỉ lệ chính xác
  1 Nguyễn Lan Anh Nguyễn Lan Anh 00:00:13 15:04 10/05/2018 100.00%
  2 kaytii97 kaytii97 00:00:15 15:04 10/05/2018 100.00%
  3 Thu Sương Thu Sương 00:00:30 15:14 10/05/2018 100.00%
  4 kaytii97 kaytii97 00:00:14 15:03 10/05/2018 80.00%
  5 Nguyễn Lan Anh Nguyễn Lan Anh 00:00:22 15:02 10/05/2018 80.00%
  6 Admin Admin 00:00:30 08:32 20/05/2018 60.00%
 2. Lịch sử làm bài

  STT Thời điểm làm bài Tỉ lệ chính xác
  Chưa có kết quả.