1. Bài Trắc nghiệm TCXD


  Dành riêng cho Ban TCXD KHTN :D

  Thời gian làm bài: 15 phút

 2. Bảng vinh danh

  STT Thành viên Thời điểm nộp bài Tỉ lệ chính xác
  1 Nguyễn Lan Anh Nguyễn Lan Anh 15:04 10/05/2018 100.00%
  2 kaytii97 kaytii97 15:04 10/05/2018 100.00%
  3 Thu Sương Thu Sương 15:14 10/05/2018 100.00%
  4 kaytii97 kaytii97 15:03 10/05/2018 80.00%
  5 Nguyễn Lan Anh Nguyễn Lan Anh 15:02 10/05/2018 80.00%
  6 aloha_admin aloha_admin 08:32 20/05/2018 60.00%
  7 Nguyễn Anh Thuận Nguyễn Anh Thuận 23:21 20/10/2018 0.00%
  8 Lê Thanh Huy Lê Thanh Huy 15:18 21/10/2018 0.00%
 3. Lịch sử làm bài

  STT Thời điểm làm bài Tỉ lệ chính xác
  Chưa có kết quả.