Bài tập Tiếng Anh về các kiến thức căn bản

12 câu 15 phút

Trạng thái:

Các câu hỏi trong mục bài tập này giúp các em kiểm tra được về phần kiến thức căn bản của mình đang ở mức độ nào? Và cần cải thiện chỗ hỏng nào.

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Linh Lê

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Xoài Xanh

Xoài Xanh

HẠNG

2

Số điểm 83.33%

Thời gian làm 194

Linh Lê

Linh Lê

HẠNG

1

Số điểm 100%

Thời gian làm 45

Lan Phạm

Lan Phạm

HẠNG

3

Số điểm 75%

Thời gian làm 46

 • 04

  Huế

  Số điểm: 66.67%

  Thời gian làm: 72 phút

 • 05

  Do Mai Phuong Dung

  Số điểm: 58.33%

  Thời gian làm: 90 phút

 • 06

  Hobie's Sunshine

  Số điểm: 58.33%

  Thời gian làm: 159 phút

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan