1. Bài tập Tiếng Anh về các kiến thức căn bản


  Các câu hỏi trong mục bài tập này giúp các em kiểm tra được về phần kiến thức căn bản của mình đang ở mức độ nào? Và cần cải thiện chỗ hỏng nào.

  Thời gian làm bài: 15 phút

 2. Bảng vinh danh

  STT Thành viên Thời điểm nộp bài Tỉ lệ chính xác
  1 Linh Lê Linh Lê 15:53 21/05/2018 100.00%
  2 Xoài Xanh Xoài Xanh 22:16 07/09/2018 83.33%
  3 Lan Phạm Lan Phạm 11:02 19/05/2018 75.00%
  4 Huế Huế 17:56 29/05/2018 66.67%
  5 Do Mai Phuong Dung Do Mai Phuong Dung 21:56 12/08/2018 58.33%
  6 Hobie's Sunshine Hobie's Sunshine 21:59 14/08/2018 58.33%
  7 Linh Lê Linh Lê 16:46 31/05/2018 58.33%
  8 Nguyễn Thị Xuân Mai Nguyễn Thị Xuân Mai 20:11 26/10/2018 0.00%
  9 HATO CLUB HATO CLUB 19:03 02/11/2018 0.00%
  10 Nga Phạm Nga Phạm 20:09 17/11/2018 0.00%
 3. Lịch sử làm bài

  STT Thời điểm làm bài Tỉ lệ chính xác
  Chưa có kết quả.