Bài tập Tiếng Anh về các kiến thức căn bản

12 câu 15 phút

Trạng thái:

Các câu hỏi trong mục bài tập này giúp các em kiểm tra được về phần kiến thức căn bản của mình đang ở mức độ nào? Và cần cải thiện chỗ hỏng nào.

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Linh Lee

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Rasuna

Rasuna

HẠNG

2

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:32

Trần Xuân Trân

Trần Xuân Trân

HẠNG

1

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:20

Rasuna

Rasuna

HẠNG

3

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:33

 • 04

  Rasuna

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:00:33

 • 05

  Nguyễn Tấn Khoa

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:00:36

 • 06

  Hien Tran

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:00:38

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan