ĐỀ KIỂM TRA HKII - MÔN SINH HỌC 11

40 câu 45 phút

Trạng thái:

- Nội dung: Chủ đề "Tập tính ở động vật" và "Sinh trưởng và phát triển ở thực vật, động vật"

- Số lượng: 40 câu trắc nghiệm

- Thời gian làm bài: 45 phút

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Giáo Viên Chi Đoàn

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Lương Kim Chi

Lương Kim Chi

HẠNG

2

Số điểm 100%

Lương Nguyễn Thiên Kim

Lương Nguyễn Thiên Kim

HẠNG

1

Số điểm 100%

Duyen Nguyen

Duyen Nguyen

HẠNG

3

Số điểm 100%

 • 04

  Đường Trọng Khang

  Số điểm: 100%

 • 05

  Phạm Phương Vy

  Số điểm: 100%

 • 06

  Tuấn Kiệt Nguyễn

  Số điểm: 100%

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan