Bạn biết những gì về các nghệ sĩ mới của Việt Nam???

10 câu Không giới hạn

Trạng thái:

Nghệ sĩ Việt Nam là những người đã đóng góp cho nước nhà Việt Nam rất nhiều như:Trấn Thành,Trường Giang,Hari Won,...Tạo tiếng cười sau một ngày làm việc,học hành dài mệt mỏi,stress.Vậy các bạn hiểu có nhiều về các nghệ sĩ Việt Nam-những người ''gây sóng'',đóng góp cho nước nhà như thế nào nhé!

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Lê Hoàng Ngọc Thủy

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Lê Hoàng Ngọc Thủy

Lê Hoàng Ngọc Thủy

HẠNG

2

Số điểm 100%

Lê Hoàng Ngọc Thủy

Lê Hoàng Ngọc Thủy

HẠNG

1

Số điểm 100%

Lê Tấn Đạt

Lê Tấn Đạt

HẠNG

3

Số điểm 90%

 • 04

  Ngọc Trúc

  Số điểm: 90%

 • 05

  Phạm Quốc Tuấn

  Số điểm: 80%

 • 06

  Hieu Nguyen Trung

  Số điểm: 80%

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan