BỘ CÂU HỎI THAM KHẢO

BỘ CÂU HỎI THAM KHẢO

123 22/05/2020

Nhấn vào đây để download tài liệu Bạn cần phải đăng nhập để download tài liệu.

Đoàn trường THPT Chi Lăng phổ biến bộ câu hỏi trắc nghiệm tham khảo gồm 74 câu, dùng làm tư liệu tìm hiểu về Đoàn Thanh nên Cộng sản Hồ Chí Minh.

BỘ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

TÌM HIỂU ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN

HỒ CHÍ MINH

Câu 1: Bài ca chính thức của Đoàn (Đoàn ca) Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh có tên là gì?

A.   Thanh niên làm theo lời Bác.

B.   Tiến lên đoàn viên.

C.   Tuổi trẻ thế hệ Bác Hồ.

D.   Lên đàng.

Câu 2: Tác giả của bài Đoàn ca là ai?

A.   Văn Cao.

B.   Lưu Hữu Phước.

C.   Hoàng Hà.

D.   Hoàng Hòa.

Câu 3: Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc nào?

A.   Hợp tác, bình đẳng, phối hợp và thống nhất hành động.

B.   Tập trung dân chủ.

C.   Hiệp thương dân chủ.

D.   Tự nguyện, tự quản.

Câu 4: Hãy cho biết cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đoàn TNCS HCM?

A.   Đại hội đại biểu Đoàn toàn quốc.

B.   Đại hội đại biểu Đoàn các cấp.

C.   Ban Chấp hành Đoàn các cấp.

D.   Ban Thường vụ Đoàn các cấp.

Câu 5: Cơ quan lãnh đạo cao nhất của chi đoàn là gì?

A.   Đại hội đại biểu cấp chi đoàn.

B.   Đại hội đoàn viên.

C.   Ban Chấp hành chi đoàn.

D.   Đoàn cấp trên.

Câu 6: Hệ thống tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh bao gồm mấy cấp?

A.   3 cấp.

B.   4 cấp.

C.   5 cấp

D.   6 cấp

Câu 7: Tổ chức cơ sở của Đoàn là gì?

A.   Chi đoàn cơ sở.

B.   Đoàn cơ sở.

C.   Đoàn cơ sở và chi đoàn bộ phận.

D.   Đoàn cơ sở và chi đoàn cơ sở.

Câu 8: Điều kiện tối thiểu để thành lập chi đoàn là gì?

A.   Có ít nhất 3 đoàn viên.

B.   Có ít nhất 5 đoàn viên.

C.   Có ít nhất 10 đoàn viên.

D.   Chỉ cần có đoàn viên (không quan trọng số lượng).

Câu 9: Điều kiện để thành lập Đoàn cơ sở là gì?

A.   Có ít nhất 50 đoàn viên và 2 chi đoàn.

B.   Có ít nhất 50 đoàn viên và 3 chi đoàn.

C.   Có ít nhất 30 đoàn viên và 2 chi đoàn.

D.   Có ít nhất 30 đoàn viên và 3 chi đoàn.

Câu 10: Một trong những điều kiện để kết nạp đoàn viên TNCS HCM là gì?

A.   Do tập thể đoàn viên chi đoàn xem xét, biểu quyết đồng ý 100%.

B.   Do hội nghị BCH chi đoàn xét với quá nửa (1/2) số lượng UVBCH đồng ý.

C.   Do hội nghị chi đoàn xét với quá nửa (1/2) số đoàn viên chi đoàn đồng ý.

D.   Do hội nghị chi đoàn xét với quá nửa (1/2) số đoàn viên có mặt tại hội nghị đồng ý.

Câu 11: Đoàn viên có mấy nhiệm vụ?

A.   3 nhiệm vụ

B.   4 nhiệm vụ

C.   5 nhiệm vụ

D.   6 nhiệm vụ

Câu 12: Đoàn viên có mấy quyền?

A.   3 quyền

B.   4 quyền

C.   5 quyền

D.   6 quyền

Câu 13: Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ I diễn ra tại đâu?

A.   Thái Nguyên.

B.   Thái Bình.

C.   Hà Nội.

D.   Hà Tây.

Câu 14: Tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ I, đồng chí được bầu làm Bí thư thứ 1 là ai?

A.   Vũ Quang.

B.   Vũ Mão.

C.   Nguyễn Lam.

D.   Vũ Trọng Kim.

Câu 15: Khi được thành lập, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh có tên là gì?

A.   Đoàn Thanh niên Cộng sản Việt Nam.

B.   Đoàn Thanh niên Cộng sản Đông Dương.

C.   Đoàn Thanh niên Phản đế Đông Dương.

D.   Đoàn Thanh niên Dân chủ Đông Dương.

Câu 16: Những truyền thống của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là gì?

A.   Truyền thống trung thành tuyệt đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, kiên quyết phấn đấu vì độc lập, tự do, vì chủ nghĩa xã hội;

B.   Truyền thống không ngừng rèn luyện trong đấu tranh cách mạng, hoạt động thực tiễn để cống hiến nhiều nhất cho cách mạng và trưởng thành mau chóng về mọi mặt;

C.   Truyền thống của đội quân xung kích cách mạng nêu cao chủ nghĩa anh hùng cách mạng, đoàn kết thanh niên cả nước vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, đón lấy những nhiệm vụ năng nề, thực hiện đúng lời dạy của Bác Hồ: “Đâu Đảng cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”;

D.   Cả 3 câu trên đều đúng.

Câu 17: Ba đồng chí lớp đầu tiên của Đoàn hy sinh trong các trận đánh quyết liệt chống phát xít Đức ở Nam Mát-xcơ-va (trong đội hình Sư đoàn quốc tế bảo vệ Liên xô) là ai?

A.   Lý Nam Thanh, Lý Thúc Chất, Lý Phương Thuận.

B.   Lý Nam Thanh, Lý Thúc Chất, Lý Anh Tợ.

C.   Lý Nam Thanh, Lý Phương Thuận, Lý Trí Thông.

D.   Lý Nam Thanh, Lý Phương Thuận, Lý Phương Đức.

Câu 18: Ba đồng chí lớp đầu tiên của Đoàn hy sinh tại Liên xô được Nhà nước Liên xô trao tặng Huân chương gì?

A.   Huân chương vệ quốc.

B.   Huân chương vệ quốc hạng I.

C.   Huân chương vệ quốc hạng II.

D.   Huân chương vệ quốc hạng III.

Câu 19: Ngày 26/3/1931 được chọn là ngày thành lập Đoàn tại Đại hội Đoàn nào?

A.   Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ I (2/1950).

B.   Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ II (11/1956).

C.   Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ III (3/1961).

D.   Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ IV (11/1980).

Câu 20: Số đoàn viên và thanh niên tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ là bao nhiêu?

A.   Hơn 30 vạn.

B.   Hơn 40 vạn.

C.   Hơn 50 vạn.

D.   Hơn 60 vạn.

Câu 21: Đoàn Thanh niên Lao động chính thức mang tên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tại đâu, thời điểm nào?

A.   Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IV (12/1976).

B.   Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng tháng 12/1976.

C.   Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IV (11/1980).

D.   Sau 30/4/1975, Ban Chấp hành Trung ương Đảng quyết định đổi tên.

Câu 22: Ban bí thư Trung ương Đảng chọn tháng mấy hằng năm làm “ThángThanh Niên“?

A.   Tháng 1

B.   Tháng 2

C.   Tháng 3

D.   Tháng 4

Câu 23: Tác giả và thời gian ra đời mẫu huy hiệu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là ai?

A.   Họa sĩ Huỳnh Văn Thuận – sáng tác năm 1951.

B.   Họa sĩ Nguyên Hạo – sáng tác năm 1975.

C.   Họa sĩ Bửu Chỉ – sáng tác năm 1956.

D.   Họa sĩ Trương Thìn – sáng tác năm 1976.

Câu 24: “Con đường của thanh niên chỉ có thể là con đường cách mạng chứkhông thể là con đường nào khác”. Đây là câu nói nổi tiếng của ai?

A.   Lý Tự Trọng.

B.   Nguyễn Văn Trỗi.

C.   Nguyễn Thái Bình.

D.   Tất cả đều sai.

Câu 25: “Muốn Đoàn củng cố và phát triển thì tất cả đoàn viên phải gương mẫu”.Đó là chỉ thị của?

A.   Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ II.

B.   Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng với Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ II.

C.   Ban Bí thư Trung ương Đảng với Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ II.

D.   Bác Hồ, khi Người đến dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ II.

Câu 26: Hình thức bầu cử nhân sự các cấp trong tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là?

A.   Hiệp thương.

B.   Biểu quyết.

C.   Bỏ phiếu kín.

D.   Tất cả đều sai.

Câu 27: Người chiến sĩ cộng sản trẻ tuổi đã hy sinh anh dũng được truy tặng danh hiệu cao quý "Cảm tử quân số 1 của Thủ đô" là ai?

A.   Lê Gia Định.

B.   Nguyễn Viết Xuân.

C.   Cao Xuân Quế.

D.   Lê Cảnh Nhượng.

Câu 28: Đoàn ta được mang tên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh vàotháng năm nào?

A.   Tháng 1 năm 1970

B.   Tháng 2 năm 1970

C.   Tháng 11 năm 1976

D.   Tháng 12 năm 1976

Câu 29: Câu nói: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết

Thành công, thành công, đại thành công” là của ai?

A.   Tôn Đức Thắng

B.   Võ Nguyên Giáp

C.   Hồ Chí Minh

D.   Lý Tự Trọng

Câu 30: “…Đoàn viên và thanh niên ta nói chung là tốt, mọi việc đều hăng háixung phong, không ngại khó khăn…” được Bác Hồ viết ở tài liệu nào?

A.   Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến

B.   Tuyên ngôn độc lập

C.   Di chúc

D.   Thay đổi lề lối làm việc

Câu 31: Năm 2000 đã được Bộ Chính trị và chính quyền quyết định là năm “Thanh niên Việt Nam”. Từ thời điểm này một phong trào thanh niên đã có bước phát triển mới trong cả nước, tạo ấn tượng đẹp trong nhân dân về lớp thanh niên Việt Nam của thời kỳ mới. Đó là phong trào gì?

A.   Thanh niên xung kích

B.   Thanh niên lập thân kiến quốc

C.   Thanh niên tình nguyện

D.   Thanh niên vì cuộc sống cộng đồng.

Câu 32: Hãy cho biết tên bài thơ:

“Không có việc gì khó

Chỉ sợ lòng không bền

Đào núi và lấp biển

Quyết chí ắt làm nên”

A.   Khuyên thanh niên

B.   Lời Bác dặn trước lúc ra đi

C.   Thanh niên làm theo lời Bác

D.   Bài ca tuổi trẻ

Câu 33: "Đi lên thanh niên chớ ngại ngần chi

Đi lên thanh niên làm theo lời Bác"

Là 1 đoạn trong bài hát nào?

A.   Thanh niên Việt Nam

B.   Thanh niên làm theo lời Bác

C.   Tiến bước dưới Quốc kì

D.   Bác đang cùng chúng cháu hành quân

Câu 34: Tổ chức Việt Nam thanh niên cách mạng đồng chí hội tiền thân củaĐoàn TNCS Hồ Chí Minh do ai sáng lập?

A.   Bác Hồ

B.   Bác Tôn

C.   Trần Phú

D.   Nguyễn Văn Trỗi

Câu 35: Đội Thiếu Niên Tiền Phong Hồ Chí Minh do ai trực tiếp phụ trách và lãnh đạo?

A.   Hội Liên Hiệp Thanh Niên

B.   Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

C.   Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

D.   Thanh niên Hồ Chí Minh

Câu 36: Trong thời gian kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Đoàn ta dấy lên mộtphong trào thanh niên tình nguyện ra chiến trường cứu nước. Đó là phong tràogì?

A.   Tuổi trẻ xung kích

B.   Tuổi trẻ tiên phong

C.   Thanh niên tình nguyện

D.   Thanh niên xung phong

Câu 37: Người đoàn viên đầu tiên đã ngã xuống vì sự nghiệp cách mạng là ai? Lúc đó anh bao nhiêu tuổi?

A.   Nguyễn Văn Trỗi, 20 tuổi

B.   Lý Tự Trọng, 17 tuổi

C.   Võ Thị Sáu, 18 tuổi

D.   Phan Văn Giót, 15 tuổi

Câu 38: "Mùa hoa Lêkima nở, ở quê ta miền đất đỏ, sông núi vẫn nhắc tên người anh hùng", người anh hùng ấy là ai?

A.   Kim Đồng

B.   Phan Đình Giót

C.   Võ Thị Sáu

D.   Tô Vĩnh Diện

Câu 39: Tác giả bài hát chính thức của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là ai?

A.   Trương Quang Lục

B.   Hoàng Hoà

C.   Triều Dâng

D.   Vũ Hoàng

Câu 40: Ai là tác giả huy hiệu Đoàn?

A.   Hoạ sỹ Tôn Đức Hoàng

B.   Hoạ sỹ Dương Thu Hương

C.   Hoạ sỹ Huỳnh Văn Thuận

D.   Một tác giả khác

Câu 41: Theo quy định đường kính huy hiệu của cờ Đoàn là

2/3  chiều dài

2/3  chiều rộng

2/5 chiều dài

2/5   chiều rộng

Câu 42: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành lập ngày tháng năm nào?

A.   26/3/1930

B.   26/3/1931

C.   3/2/1903

D.   3/2/1931

Câu 43: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã đổi tên mấy lần?

A.   4 lần

B.   5 lần

C.   6 lần

D.   7 lần

Câu 44: Đoàn ta mang tên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh từ năm nào?

A.   1955

B.   1956

C.   1976

D.   1986

Câu 45: Bí thư thứ nhất trung ương Đoàn khóa XI (2017 - 2022) hiện nay là ai ?

A.   Nguyễn Anh Tuấn

B.   Nguyễn Văn Cừ

C.   Lê Quốc Phong

D.   Võ Văn Thưởng

Câu 46: ‘‘Tháng thanh niên’’ được phát động lần đầu tiên vào năm nào ?

A.   2002

B.   2003

C.   2009

D.   2010

Câu 47: Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng CSVN là ai ?

A.   Trần Phú

B.   Lê Hồng Phong

C.   Hà Huy Tập

D.   Nguyễn Ái Quốc

Câu 48: Tổng Bí thư hiện nay của Đảng CSVN là ai ?

A.   Nguyễn Xuân Phúc

B.   Nguyễn Phú Trọng

C.   Vũ Đức Đam

D.   Phạm Bình Minh

Câu 49: Tác giả của bài hát ‘‘Tiếng quân ca’’ (Quốc ca của Việt Nam) là ai ?

A.   Văn Cao

B.   Vũ Cao

C.   Trần Hoàn

D.   Hoàng Việt

Câu 50: Bác Hồ đã ví tuổi trẻ như mùa nào trong năm ?

A.   Mùa xuân

B.   Mùa hạ

C.   Mùa thu

D.   Mùa đông

Câu 51: Bí thư Chi bộ Đảng Trường THPT Chi Lăng hiện nay là ai?

A.   Nguyễn Hạ Hưng Sơn

B.   Nguyễn Phương Bình

C.   Trịnh Thị Phương Thảo

D.   Phạm Huy Hoàng

Câu 52: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh gồm mấy vai trò nòng cốt?

A.   1 vai trò

B.   2 vai trò

C.   3 vai trò

D.   4 vai trò

Câu 53: Có mấy hình thức kỉ luật của Đoàn đối với cán bộ, đoàn viên?

A.   2 hình thức

B.   3 hình thức

C.   4 hình thức

D.   5 hình thức

Câu 54: Quy trình tiến hành xét kỉ luật đối với đoàn viên viên vi phạm gồm mấybước?

A.   2 bước

B.   3 bước

C.   4 bước

D.   5 bước

Câu 55: Khi nào một đoàn viên bị xóa tên trong danh sách đoàn viên?

A.   Đoàn viên không tham gia sinh hoạt Đoàn mà không có lý do chính đáng

B.   Đoàn viên không đóng đoàn phí ba tháng trong một năm mà không có lý do chính đáng.

C.   Khi đoàn viên thường xuyên đi học tập, lao động, công tác ở xa không quá 1 năm cho dù trong thời gian đó đoàn viên có báo cáo với Ban Chấp hành chi đoàn và sau mỗi đợt đi về vẫn tham gia sinh hoạt, đóng đoàn phí đầy đủ và có những đóng góp cho hoạt động của chi đoàn.

D.   Chỉ có A và B đúng

Câu 56: Ban cán sự đoàn có quyền hạn nào sau đây?

A.   Được sử dụng con dấu theo quy định

B.   Được trích tỷ lệ đoàn phí để phục vụ các hoạt động của Đoàn và một số quyền hạn như một cấp bộ Đoàn do cấp bộ Đoàn thành lập quy định.

C.   Được ra quyết định khen thưởng, được cấp giấy khen và đề nghị Đoàn cấp trên trực tiếp các hình thức khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, đoàn viên và tổ chức Đoàn cấp dưới theo điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

D.   Cả 3 quyền trên

Câu 57: Đoàn viên danh dự có các quyền và nghĩa vụ sau:

A.   Được cấp Thẻ đoàn viên danh dự, được tham dự một số sinh hoạt và hoạt động của Đoàn

B.   Được tham gia thảo luận, hoạt động và  đề xuất ý kiến  về các công việc của Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi

C.   Tích cực tham gia vào công tác giáo dục đoàn viên, thanh thiếu nhi, tuyên truyền, mở rộng ảnh hưởng của Đoàn trong thanh thiếu nhi và xã hội

D.   Cả 3 phương án trên

Câu 58: Câu nói sau của người anh hùng nào: “Đồng chí không được cho ai biết tôi bị thương. Đồng chí hãy giúp tôi truyền lệnh chiến đấu”.

A.   Nguyễn Thị Định

B.   Nguyễn Viết Xuân

C.   Lê Anh Xuân

D.   Trần Văn Ơn

Câu 59: Tên của người anh hùng tuổi  trẻ qua hai câu đối sau:

“Ai chết vinh buồn chăng?

Ai sống nhục thẹn chăng?”

Nội dung hai câu đối được học sinh trường quốc học Huế đặt bên cạnh bàn thờ để cổ vũ tinh thần yêu nước của thanh niên trong buổi lễ truy điệu anh?

A.   Trần Văn Ơn

B.   Võ Thị Sáu

C.   Cù Chính Lan

D.   Bế Văn Đàn

Câu 60: Trong bài thơ Cảm tưởng đọc Thiên gia thi của Hồ Chí Minh có hai câu:

“Nay ở trong thơ nên có thép

Nhà thơ cũng phải biết xung phong”

Ý của hai câu thơ trên thể hiện quan niệm nào sau đây?

A.   Văn chương nghệ thuật là một mặt trận

B.   Nhà thơ, nhà văn là chiến sĩ trên mặt trận văn hoá

C.   Văn chương phải có tính chiến đấu

D.   Cả 3 quan niệm trên

Câu 61: Thanh niên Việt Nam đến bao nhiêu tuổi thì được xét kết nạp đê tham gia tổ chức Đoàn thanh niên?

A.   15 đến 35 tuổi

B.   16 đến 30 tuổi

C.   18 đến 30 tuổi

D.   20 đến 35 tuổi

Câu 62: Đối với Đoàn viên trên 30 tuổi, thì Chi đoàn phải làm gì?

A.   Làm lễ Trưởng thành Đoàn và xóa tên khỏi tổ chức Đoàn cho dù người đó còn muốn tiếp tục sinh hoạt trong tổ chức

B.   Làm lễ chia tay tổ chức và xóa tên khỏi tổ chức Đoàn

C.   Nếu người đó vẫn muốn tiếp tục sinh hoạt trong tổ chức, thì Chi đoàn xem xét giữ lại, nhưng không được quá 35 tuổi

D.   Nếu người đó vẫn muốn tiếp tục sinh hoạt trong tổ chức, thì Chi đoàn xem xét giữ lại, nhưng không được quá 40 tuổi

Câu 63: Trường hợp nào sau đây thì chi đoàn có quyền xem xét, xóa tên đoàn viên ra khỏi danh sách đoàn viên?

A.   Không đóng đoàn phí 1 tháng mà không có lý do chính đáng

B.   Không đóng đoàn phí 2 tháng mà không có lý do chính đáng

C.   Không đóng đoàn phí 3 tháng không cần biết lý do.

D.   Không đóng đoàn phí 3 tháng mà không có lý do chính đáng

Câu 64: Hệ thống tổ chức của Đoàn gồm 4 cấp, theo thứ tự nào sau đây?

1-    Cấp tỉnh và tương đương; 2-Cấp Trung ương; 3 - Cấp huyện và tương đương; 4- Cấp cơ sở (gồm Đoàn cơ sở và chi đoàn cơ sở).

1-    Cấp Trung ương; 2-Cấp tỉnh và tương đương; 3 - Cấp huyện và tươngđương; 4- Cấp cơ sở (gồm Đoàn cơ sở và chi đoàn cơ sở).

1-    Cấp Trung ương; 2-Cấp tỉnh và tương đương; 3 -Cấp cơ sở (gồm Đoàn cơ sở và chi đoàn cơ sở) ; 4- Cấp huyện và tương đương.

1-    Cấp cơ sở (gồm Đoàn cơ sở và chi đoàn cơ sở); 2 -Cấp Trung ương; 3-Cấp tỉnh và tương đương; 4 - Cấp huyện và tương đương.

Câu 65: Trong công tác Đoàn khối THPT, cần phát động và đẩy mạnh phong trào gì?

A.   Học sinh 3 tốt

B.   Học sinh 5 tốt

C.   Học sinh tình nguyện

D.   Học sinh sáng tạo

Câu 66: Trong phong trào "Học sinh 3 tốt" ở khối Đoàn THPT, 3 tốt là gì?

A.   Đạo đức tốt - Học tập tốt - Thể lực tốt

B.   Đạo đức tốt - Học tập tốt - Ngoại hình đẹp

C.   Đạo đức tốt - Giao tiếp tốt - Lao động tốt

D.   Đạo đức tốt - Ý thức tốt - Học tập tốt

Câu 67: Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh năm học 2019 - 2020có các phong trào gì?

A.   Phong trào “Thanh niên tình nguyện”

B.   Phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo”

C.   Phong trào “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc”

D.   Cả 3 phong trào trên

Câu 68: Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh năm học 2019 - 2020 có các chương trình đồng hành nào?

A.   “Đồng hành với thanh niên trong học tập”

B.   "Đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp”

C.   “Đồng hành với thanh niên rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần”

D.   Cả 3 chương trình trên

Câu 69: Đoàn viên trường THPT Chi Lăng đã tham gia chương trình tình nguyện nào trong hè năm 2018 - 2019?

A.   "Tiếp sức đồng đội"

B.   "Tiếp sức mùa thi"

C.   "Tiếp nối mùa thi"

D.   "Tình nguyện tiến lên"

Câu 70: Trong năm học 2018 - 2019, Đoàn trường THPT Chi Lăng đã tuyên dương bao nhiêu học sinh đạt danh hiệu "Học sinh 3 tốt"?

A.   30

B.   36

C.   63

D.   26

Câu 71: Cho biết hình ảnh dưới đây là ở sự kiện nào?

Bác Hồ thăm Đại hội Thanh niên xung phong chống Mỹ cứu nước ngày 12-01-1967..jpg

 

A.   Bác Hồ thăm Đại hội Thanh niên xung phong chống Pháp cứu nước ngày 12-01-1967

B.   Bác Hồ thăm Đại hội Thanh niên xung phong chống Mỹ cứu nước ngày 01 - 12 -1967

C.   Bác Hồ thăm Đại hội Thanh niên xung phong chống Mỹ cứu nước ngày 12-01-1967

D.   Bác Hồ thăm Đại hội Thanh niên xung phong chống Mỹ cứu nước ngày 12-01-1969

Câu 72: Cho biết hình ảnh dưới đây là ở sự kiện nào?

Bác Hồ tại Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cứu quốc 1956 tại Hà Nội..jpg

A.   Bác Hồ tại Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cứu quốc 1956 tạiHà Nội

B.   Bác Hồ tại Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cứu quốc 1965 tại Hà Nội

C.   Bác Hồ tại Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cứu quốc 1955 tại Hà Tĩnh

D.   Bác Hồ tại Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cứu quốc 1965 tại Cao Bằng

Câu 73: Cho biết hình ảnh dưới đây là ở sự kiện nào?

Bác Hồ nói chuyện với cán bộ và sinh viên Bách khoa tại nhà ở sinh viên sáng mùng Một Tết Mậu Tuất - năm 1958.jpg

A.   Bác Hồ nói chuyện với cán bộ và sinh viên Nhân văn tại nhà ở sinh viên sáng mùng Một Tết Mậu Tuất - năm 1958

B.   Bác Hồ nói chuyện với cán bộ và sinh viên Bách khoa tại nhà ở sinh viênsáng mùng Một Tết Mậu Tuất - năm 1958

C.   Bác Hồ nói chuyện với cán bộ và sinh viên Bách khoa tại Hội trường sáng mùng Một Tết Mậu Tuất - năm 1968

D.   Bác Hồ nói chuyện với cán bộ và sinh viên Bách khoa tại nhà ở sinh viên sáng mùng Một Tết Mậu Thân - năm 1958

Câu 74: Chủ đề của công tác Đoàn của An Giang năm 2020 là gì?

A.   Tuổi trẻ An Giang xung kích sáng tạo, dõi theo chân Bác

B.   Tuổi trẻ An Giang tình nguyện, sáng tạo vì cộng đồng

C.   Tuổi trẻ An Giang tự nguyện đồng hành cùng nhân dân

D.   Tuổi trẻ An Giang tự hào tiến bước dưới cờ Đảng

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

GIÁO VIÊN

Nguyễn Huyền Trân

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.