30 câu Trắc nghiệm Tiếng Pháp

30 câu Không giới hạn

Trạng thái:

*Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho mỗi câu sau:


THAM GIA

GIÁO VIÊN

vân đặng

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

vân đặng

vân đặng

HẠNG

2

Số điểm 13.33%

vân đặng

vân đặng

HẠNG

1

Số điểm 13.33%

vân đặng

vân đặng

HẠNG

3

Số điểm 13.33%

 • 04

  vân đặng

  Số điểm: 13.33%

 • 05

  Tan Hoa Le

  Số điểm: 0%

 • 06

  May Mercy

  Số điểm: 0%

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan