EXAMEN - Unité 4-5-6 NETADO

30 câu 45 phút

Trạng thái:

Bài kiểm tra gồm 30 câu trắc nghiệm nội dung Unité 4-5-6 sách Netado.vn1

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Nguyen Duy Doan Thao B1407468

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Ánh Nguyệt

Ánh Nguyệt

HẠNG

2

Số điểm 93.33%

Thời gian làm 00:05:03

Hong Au

Hong Au

HẠNG

1

Số điểm 93.33%

Thời gian làm 00:04:14

Phan Thi Giao Linh

Phan Thi Giao Linh

HẠNG

3

Số điểm 93.33%

Thời gian làm 00:05:13

 • 04

  Nguyễn Thị Hồng Oanh

  Số điểm: 90%

  Thời gian làm: 00:10:00

 • 05

  Mai Vy

  Số điểm: 90%

  Thời gian làm: 00:13:38

 • 06

  Nguyễn Quỳnh

  Số điểm: 90%

  Thời gian làm: 00:13:54

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn
Nguyễn Quỳnh

dễ quá!Học hết rồi

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan