EXAMEN - Unité 4-5-6 NETADO

30 câu 45 phút

Trạng thái:

Bài kiểm tra gồm 30 câu trắc nghiệm nội dung Unité 4-5-6 sách Netado.vn1

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Nguyen Duy Doan Thao B1407468

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Nguyễn Thị Hồng Oanh

Nguyễn Thị Hồng Oanh

HẠNG

2

Số điểm 90%

Thời gian làm 00:10:00

Hong Au

Hong Au

HẠNG

1

Số điểm 93.33%

Thời gian làm 00:04:14

Nguyễn Quỳnh

Nguyễn Quỳnh

HẠNG

3

Số điểm 90%

Thời gian làm 00:13:54

 • 04

  Ngân Nguyễn Thị Kim

  Số điểm: 90%

  Thời gian làm: 00:14:16

 • 05

  Kim Ngân Nguyen

  Số điểm: 86.67%

  Thời gian làm: 00:07:03

 • 06

  Đoàn Thanh Ngân

  Số điểm: 80%

  Thời gian làm: 00:17:01

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn
Nguyễn Quỳnh

dễ quá!Học hết rồi

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan