Quy định về KT định kỳ trực tuyến môn Giáo Dục Chính Trị

Quy định về KT định kỳ trực tuyến môn Giáo Dục Chính Trị

31/03/2020

Quy định về kiểm tra định kỳ trực tuyến môn Giáo Dục Chính Trị (bài bổ sung)

Bài thi gồm 50 câu trắc nghiệm, mỗi câu chỉ chọn 1 đáp án, mỗi lựa chọn đúng được 0.2 điểm, thời gian làm bài 20 phút. Nội dung kiểm tra thuộc 5 bài học của môn Giáo dục Chính trị

1. Học viên phải làm bài trong thời gian quy định, hết thời hạn làm bài mà học viên chưa vào kiểm tra thì nhận 0 đ của bài kiểm tra đó

2. Học viên cần điền đầy đủ thông tin họ và tên, số điện thoại, đơn vị lớp, mã số học viên trước khi vào thi.

3. Học viên có thể tham gia làm bài nhiều lần, nhưng điểm của bài kiểm tra sẽ là điểm của lần nộp bài sớm nhất.

4. Vì tính chất nghiêm túc của việc học, học viên không được nhờ người khác làm bài hộ.

5. Học viên được sử dụng tất cả tài liệu (giấy, điện tử) cần thiết trong quá trình làm bài.

6. Học viên cần xem lại bài học kỹ trước khi làm bài kiểm tra

Chúc các học viên làm bài tốt

BAN TỔ CHỨC

Nguyễn Văn A

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.