Tuổi trẻ Quận 12 với pháp luật" năm 2019_lần 2

20 câu 10 phút

Trạng thái:

THAM GIA

GIÁO VIÊN

TRẦN LỢI

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Phan Hoàng Yến

Phan Hoàng Yến

HẠNG

2

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:04:46

Trần Thanh Phong

Trần Thanh Phong

HẠNG

1

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:01:34

Lâm Thị Ngọc Vân

Lâm Thị Ngọc Vân

HẠNG

3

Số điểm 90%

Thời gian làm 00:01:27

 • 04

  Mai Đình Hoà

  Số điểm: 90%

  Thời gian làm: 00:02:00

 • 05

  Mai Đình Hoà

  Số điểm: 90%

  Thời gian làm: 00:03:05

 • 06

  Nguyễn Thị Phương Trúc

  Số điểm: 90%

  Thời gian làm: 00:03:34

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn
Tuấn Nhoi

các chị không tải đáp án lên mạng hả ????? :))))))

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan