Tuổi trẻ Quận 12 với pháp luật" năm 2019 ngày hội pháp luật

20 câu 10 phút

Trạng thái:

THAM GIA

GIÁO VIÊN

TRẦN LỢI

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Nguyễn Thị Kim Hoàng

Nguyễn Thị Kim Hoàng

HẠNG

2

Số điểm 100%

Nguyễn Thị Kim Ngân

Nguyễn Thị Kim Ngân

HẠNG

1

Số điểm 100%

Trương Thị Hoàng Yến

Trương Thị Hoàng Yến

HẠNG

3

Số điểm 100%

 • 04

  Nguyễn Thị Kim Ngân

  Số điểm: 100%

 • 05

  Trương Thị Hoàng Yến

  Số điểm: 100%

 • 06

  Ngân Mai

  Số điểm: 95%

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan