Đề thi trắc nghiệm 50 năm đợt 7

10 câu 5 phút

Trạng thái:

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Quận Đoàn 12

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Ngô Hoàng Tú

Ngô Hoàng Tú

HẠNG

2

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:26

Nguyễn Thị Kim

Nguyễn Thị Kim

HẠNG

1

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:24

Mai Đình Hòa - Thạnh Xuân

Mai Đình Hòa - Thạnh Xuân

HẠNG

3

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:29

 • 04

  Hồ Thị Mỹ Duyên

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:00:29

 • 05

  Trương Thị Phương Thảo

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:00:32

 • 06

  Huỳnh Thị Mỹ Loan

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:00:32

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan