Đề thi trắc nghiệm 50 năm đợt 6

10 câu 5 phút

Trạng thái:

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Quận Đoàn 12

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Hoắc Anh Thư

Hoắc Anh Thư

HẠNG

2

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:30

Ngô Hoàng Tú

Ngô Hoàng Tú

HẠNG

1

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:27

Trần Thị Bông

Trần Thị Bông

HẠNG

3

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:30

 • 04

  Nguyễn Thị Kim Nguyen

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:00:31

 • 05

  Mai Đình Hòa - Thạnh Xuân

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:00:32

 • 06

  Hồ Thị Mỹ Duyên

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:00:33

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan